Duben 2007

Tajná znamení lásky

26. dubna 2007 v 10:20
Dneska bylo krásné slunečné ráno, jako už po mnohokrát. A také je jaro - čas lásky. Dovolím si uveřejnit jednu ze svých básniček, je to vlastně text k písničce.

Důvěra v Boha

24. dubna 2007 v 9:59
Bůh ví, co nám nejvíce prospívá, chce pro nás jen to nejlepší. Má nesmírnou moc, tak jak dokáže dát milost, tak se dokáže jistě také rozhněvat. Ale má s námi nekonečnou trpělivost. Protože vše, co se nám stane, je jistě z Boží vůle. I když Ďábel nás pěkně pokouší. Ale pokud s námi je Bůh, nemusíme se bát. Jenom bychom měli mít před Bohem větší respekt, úctu a měli bychom mu bezmezně důvěřovat. Nemohu se zbavit některých zlozvyků. Zvykla jsem si třeba říkat slovo "snad" - snad mi Bůh pomůže, snad to dobře dopadne, snad bude Pán stát při mně, …..Proč to ale vůbec říkám? Pokud svěřím svůj život do rukou Božích, tak mám na Pána spoléhat, žádné "snad" nemusím říkat. I když se za něco nebo za někoho modlím, tak tohle slovo je zbytečné. Dostala jsem radu od bratra v Kristu, že si mám v Bibli v NZ najít Filipským 4: 6-7:
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Zbloudilé ovečky

22. dubna 2007 v 8:41
Mt.18:12. Co se vám zdá? Kdyby některý člověk měl sto ovec, a zbloudila by jedna z nich, zdaliž nenechá těch devadesáti devíti, a jda na hory, nehledá té pobloudilé? 13. A nahodí-liť mu se nalezti ji, amen pravím vám, že se raduje nad ní více, než nad těmi devadesáti devíti nepobloudilými. 14. Takť není vůle Otce vašeho, kterýž jest v nebesích, aby zhynul jeden z maličkých těchto.

Bohu záleží na každém z nás. Jak bezedná je tahle studna lásky. Člověk po lásce touží, chce být milován, chce mít někoho, kdo ho bude mít rád takového, jaký je. I když chybuji nebo si myslím, že dělám něco správně, ale vidím to zkresleně a není to úplně dobré, tak přesto mohu Boha požádat o odpuštění. Dostane se mně jeho milosti. Mohu se k němu vrátit a ze svých chyb se poučit. Bůh chce po nás jen, abychom s ním jednali na rovinu. Abychom říkali věci po pravdě tak, jak jsou. Protože stejně vše ví. A musí nás milovat velikou láskou, která je bezedná. Jinak by nedopustil, aby byl jeho Syn Ježíš zrazen a ukřižován. Aby byl jeho osud tak krutý kvůli nám - lidem, když ho i ti nejbližší, které znal, zklamali.

Odpuštění

20. dubna 2007 v 9:45
Mt 6:12 ..a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. L 6:37. Nesuďte, a nebudete souzeni. Nepotupujte, a nebudete potupeni. Odpouštějte, a budeť vám odpuštěno.

Když jsem začala chodit do KS, tak jsem si moc přála nejen to, aby mi Pán odpustil všechny hříchy, ale abych odpustila v mysli i sama sobě a také abych uměla odpouštět druhým. I když jsem dřív cítila křivdu, věděla o pomluvách, tak abych si dokázala prostě říct: teď jsem začala žít ve jménu Ježíše Krista, který za mě položil život, tak musím umět odpustit. Někdy to jde opravdu těžko. Ale pro život s Bohem je to moc důležité. A to za to nemusím dát svůj život a svou krev tak jako Ježíš, který zaplatil za odpuštění našich hříchů neskutečným utrpením. Musím se naučit vycházet i s lidmi, kteří nejsou zrovna mými přáteli. Jistě se každému stalo, že si s někým nerozumí nebo si s někým prostě jen "nepadne do oka". Ale jsou lidé, kteří se i jako ateisté dokážou o víře bavit, aniž bych od nich slyšela nějakou kritiku či nesouhlas. Ono také není proč. Je to vlastně úplně naopak. Oni si možná vůbec neuvědomují, že i za ně se Ježíš obětoval. Za odpuštění hříchů nás všech. Že náš Pán jen čeká, až najdou tu správnou cestu a poděkují mu za jeho lásku.

Láska - víra

18. dubna 2007 v 8:02
Včera mi kamarád pomohl založit blog. A najednou jsem si uvědomila, že tenhle blog bude vlastně taková má vizitka, kde bych chtěla psát nejen o věcech všedních, ale protože jsem věřící, tak i o své lásce k našemu Pánovi. A protože jsem pokřtěná teprve od loňského léta, tak se budu muset ještě hodně učit, hodně číst a hodně poslouchat. Zatím si zvykám aplikovat víru do běžného života, přemýšlet o tom, co se stalo a proč.

Vítejte

17. dubna 2007 v 18:51
Vítejte na mém novém blogu. Hezký den :-)