Prosinec 2008

Láska vytrvá

23. prosince 2008 v 12:29 | Jolana
Ráda bych popřála pěkné Vánoce a rok 2009, především zdraví, spokojenost, pohodu, štěstí a ásku. Moc bych chtěla poděkovat těm, kteří se za mé zdraví přimlouvali u Pána, děkuji všem svým přátelům za to, že vstoupili do mého života a mohla jsem tak poznat, že na tomhle světě je spousta skvělých a dobrých lidí, že mám sestřičky a bratry v Kristu Ježíši, kteří mi kdykoliv přispěchají na pomoc modlitbou a kteří se mnou vytrvají i v těch těžších chvílích.

Kde výmluvy neplatí

7. prosince 2008 v 14:48 | Jolana
Žalm 116
Čím se odplatím Hospodinu za všecka dobrodiní jeho mně učiněná?
Kalich mnohého spasení vezmu, a jméno Hospodinovo vzývati budu.
Sliby své Hospodinu splním, teď přede vším lidem jeho.

Když prosíme Hospodina o milost, žádáme od něho všechno možné i nemožné, ale co mu za to dáváme? Dokážeme se oprostit od hříchu natolik, abychom mohli s klidným svědomím předstoupit před Pána? Často prosíme o uzdravení, o Boží ochranu, o klid v rodině, o další různé věci, kterými si chceme zajistit dobrý a klidný život bez trápení a nemocí. Ale co za to dáváme Bohu my?