Květen 2009

Osobní SCI-FI

30. května 2009 v 11:15 | Jolana
Možná, že název science fiction nevyjadřuje to, co bych chtěla tímto článkem říct. Ale mně opravdu připadá neskutečné, že o mě, obyčejného a nepatrného človíčka stojí stvořitel a vládce světa v jedné osobě. Hodně mi to pomyšlení dává sílu. Je to zázrak, že existuje někdo, kdo mě kdykoliv vyslechne, kdo mě provází životem, všechno o mně ví a miluje mě i s mými chybami a nedostatky.

Prostě: nereptat!

11. května 2009 v 22:33 | Jolana
Často neumíme být dost vděční za to, co nám Pán poskytuje, ale dožadujeme se toho nebo onoho. Teď právě čtu o Mojžíšovi,který vyvedl Izraelce z jejich otroctví z Egypta. Co ho to stálo úsilí, kolik ran postihlo Egypt díky faraonově svéhlavosti, než svolil k tomu, aby Mojžíš za pomoci svého bratra vyvedl svůj národ, a i tak byli pronásledováni. Bůh Mojžíšovi stále pomáhal, kdykoliv nastaly problémy, a přesto lid začal vždy reptat, i když věděli, že Bůh jim jejich cestu usnadňuje. Jen pokud bylo vše v pořádku, měli jídlo, pití, tak byli ochotní pokračovat v cestě.

Přímá linka

2. května 2009 v 17:05 | Jolana

Moje kytarka se mi vrátila. Nevím, komu mám za to poděkovat. Přitom mě napadla jedna věc: kdyby to tak takhle šlo i v životě. Když se něco ztratí nebo pokazí, vrátit to do původního stavu, zdraví a osobní vztahy nevyjímaje..