Listopad 2010

Modlitba Husova

21. listopadu 2010 v 8:10 | Jolana
V minulém článku jsem psala o modlitbě jako o té nejprostší oběti Bohům.
Dostala jsem nedavno starou knihu "Sebrané básně Mistra Jana Husi"
(vydána v Praze r.1901), kde se tento velikán našeho národa před hroznou
smrtí modlí: "Ó dobrotivý pane Jezu Kriste! Táhni nás slabých za Tebou,
neboť netáhneš-li Ty nás, nemůžeme Tebe následovati: dej Ducha silného,
Tobě ochotného: a jestliže tělo slabé, nechať Tvá milost předchází, provází
i následuje, neboť bez Tebe nemůžeme nic činiti, nejméně pak vstříc kráčeti
hrozné smrti pro jméno Tvé! Dej ochotného ducha, srdnaté srdce, pravou
víru, pevnou naději, dokonalou lásku, abychom pro Tebe trpělivě
a s potěšením život svůj obětovali! Amen."