Březen 2012

To, co rukou neuchopíš!

30. března 2012 v 12:18 | Jolana

Každý má svá trápení, ať už se to týká zdraví, rodiny, bydlení, hospodaření

s penězi, práce atd. Proto se ráda dívám na zahraniční pořad "Vítejte doma",

kde se parta nadšených lidí snaží pomoci rodinám, které jsou potřebné (např.

rodiny, které přišly o domov při záplavě, požáru, mají otřesné životní podmínky,

členové rodiny jsou nemocní, ochrnutí apod.).