Květen 2014

Žiji ve vás.....

29. května 2014 v 9:03 | Jolana"Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání.
A já budu prosit Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky,
toho Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí ani ho nezná.
Vy ho však znáte, protože přebývá u vás a bude ve vás.
Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám.
Ještě krátký čas a svět mě už neuvidí, ale vy mě uvidíte. Protože já žiji,
i vy budete žít."
"V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás.
Kdo má moje přikázání a zachovává je, to je ten, který mě miluje.
A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat
a zjevím mu sám sebe."

J 14:15-21

Země mléka a strdí

27. května 2014 v 7:31 | Jolana


Milý praotče Čechu,
vím, že se obracíš v hrobě. Ty, který jsi nám tuto zemi zaslíbil, který sis vybral
horu Říp za svoje domovské teritorium, ty, který jsi dovedl svůj národ do země
zaslíbené, těžko chápeš to, co se v této zemi děje. Ale, milý praotče, to nejsi sám.
Situaci nechápe drtivá většina slušných lidí. Tobě šlo o národ, snažil ses vybrat
pro nás to nejlepší, chtěl jsi, abychom se cítili dobře a také se dobře měli.
Dle pověsti panoval v tvé zemi ŘÁD, KÁZEŇ A POCTIVOST, lidé hospodařili,
obdělávali půdu a dlouhá léta ti blahořečili.

Nepodceňujte sílu modlitby

22. května 2014 v 7:38 | Jolana


Vrátila jsem se včera z nemocnice. Nebylo mi vůbec do smíchu, když mě tam
přijímali. Ačkoliv má operace byla z těch lehčích, měla jsem (asi jako každý)
strach z možných komplikací. Jaké ale bylo mé překvapení, když mi
po operaci řekl lékař, že nádor se neuvěřitelně zmenšil (pouze na pár milimetrů).
Moje radost byla neskutečná, i když mi to nebylo úplně jasné. Ale protože se
za mé zdraví modlila spousta lidí, jsem jim velmi vděčná za jejich přímluvné
modlitby.

Hoď kamenem, kdos bez viny.

5. května 2014 v 11:38 | Jolana

Nelíbí se mi, co se děje v mediích po smrti Ivety Bartošové. Už za jejího
života byl národ masírován "zaručenými" zprávami o jejím stavu. Jednou
ji media litovala, jednou ponižovala. Byla to ukázka, jak se dá ovlivnit
veřejné mínění. S hrůzou si tak člověk uvědomí, že pravda se dá uzpůsobit
tak, jak to momentálně vyhovuje těm, kdo na tom vydělávají.

Zlaté Česko

2. května 2014 v 9:29 | Jolana


Tak jsem se dnes dočetla, že chtějí některé společnosti u nás těžit zlato,
které se skrývá pod zemí. A státu by prý šlo z toho až 10%. To jsou tedy
z laciného kraje. Tunelářům ještě nestačí, že je náš stát chudý jako myš
a nesmírně zadlužený.(V loňském roce činil odhad tohoto dluhu dle ČNB
přibližně 1 700,0 mld., a to jsme v roce 1989 měli aktiva přibližně
280mld. Kč ). Ještě z něho chtějí vysát zbytek toho, co tady zůstalo.